Informacje o ofirmie
 NAZWA FIRMY Instalacje HVAC Trelka Jacek
ADRES ul. Familijna 6; Trablice
26-624 Kowala
ROK ZAŁOŻENIA 2009
PRZEWAŻAJĄCY KOD PKD DZIAŁALNOŚCI 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
KODY PKD DZIAŁALNOŚCI 43.22.Z, 33.12.Z, 33.14.Z, 33.20.Z, 41.10.Z, 42.21.Z, 43.21.Z,
43.29.Z, 43.99.Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 46.74.Z, 47.91.Z, 47.99.Z,
71.12.Z, 74.10.Z, 74.90.Z, 95.22.Z
KONTAKT Kliknij
JAK DO NAS DOJECHAĆ
(Skorzystaj z aplikacji Google Maps)