Projekty, doradztwo:

Oferta handlowo­usługowa naszej firmy obejmuje m.in. dostawy specjalistycznych urządzeń z

branży HVAC – na konkretne zamówienie klienta lub wedłu jego ogólnych wytycznych.

W tym drugim przypadku służymy pomocą w zakresie doboru urządzenia, który z reguły jest

bezpłatny (o wyjątkach w indywidualnych przypadkach).

W przypadku zainteresowania doborem urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny, mejlowy lub

za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Prostsze instalacje lub ich modyfikacje wykonujemy w oparciu o własne doświadczenie, z

poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów branżowych, bardziej rozbudowane

projekty wykonują uprawnieni projektanci na odpłatne zlecenie.