Reklamacje i zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Aby odstąpić od Umowy sprzedaży należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu poprzez:

wypełnienie i przesłanie na podany adres formularza, którego wzór znajduje się tutaj:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem)

lub

Wypełnienie i złożenie za pośrednictwem strony internetowej elektronicznego formularza, który znajduje się tutaj:

Elektroniczny formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

(Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej).

W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

Zwracany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres ul. Staroopatowska 24/1, 26-611 Radom lub inny adres wskazany przez Sprzedawcę.

W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.