FORMULARZ DOBORU KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO
(wypełnij pola i kliknij „Wyślij”)

 

Dane klienta

Proszę o kontakt telefoniczny

Parametry sieci zasilającej

Temperatura zasilania - zima °C; Temperatura powrotu - zima °C

Temperatura zasilania - lato °C; Temperatura powrotu - lato °C

Ciśnienie dyspozycyjne węzła bar; Ciśnienie robocze sieci bar

Parametry centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie ciepła c.o. kW

Temperatura zasilania instalacji °C; Temperatura powrotu instalacji °C

Ciśnienie robocze instalacji bar; Ciśnienie statyczne (wysokość budynku) m H2O

Opory instalacji bar; Pojemność instalacji m3

Pompa obiegowa z płynną regulacją obrotów; Napięcie pompy 220V380V

Parametry ciepłej wody użytkowej

Zapotrzebowanie ciepła c.w.u. kW

Wydajność max. c.w.u. [m3/h]

Temperatura wody wodociągowej °C; Temperatura c.w.u. °C

Ciśnienie nominalne obiegu c.w.u. bar; Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa bar

Opory instalacji cyrkulacji bar;
Pompa cyrkulacyjna; Napięcie pompy 220V380V

Wymiennik ciepłej wody dwustopniowy

Zasobnik stabilizator c.w.u.; Pojemność zasobnika stabilizatora c.w.u. dm3

Wyposażenie węzła ciepła

Regulator pogodowy; Regulator pomieszczeniowy; Regulator bezpośrednie działania c.w.u.

Licznik ciepła; Przyłącza licznika ciepła: kołnierzowegwintowane

Regulator różnicy ciśnień; Układ automatycznego uzupełniania zładu

Komunikacja zewnętrzna

Maksymalne wymiary węzła ciepła

Wysokość cm; Długość cm; Szerokość cm

Dodatkowe uwagi