Technologie i branżeOferta naszej firmy adresowana jest dla budownictwa i przemysłu.

W branży HVAC, gdzie coraz większy nacisk stawia się na energooszczędność urządzeń i instalacji oraz ich zautomatyzowanie, konieczne jest stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń.

Dlatego staramy się na bieżąco rozszerzać i unowocześniać naszą ofertę handlową oraz poziom naszych usług tak, aby sprostać tym trendom i oczekiwaniom inwestorów.

W trakcie dotychczasowej działalności podjęliśmy i rozwijamy współpracę z klientami wywodzącymi się – oprócz budownictwa – z następujących gałęzi przemysłu: